کارت خرید

میزبانی وب معمولی

CP-200MB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 200 مگابایت فضا
CP-512MB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 512 مگابایت فضا
CP-1GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 1 گیگابایت فضا
CP-2GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 2 گیگابایت فضا
CP-3GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 3 گیگابایت فضا
CP-5GB

پهنای باند نامحدود
میزبانی روی هارد های پرسرعت SSD
بک آپ گیری روزانه
و سایر امکانات لازم...

  • 5 گیگابایت فضا