ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.com
36,000 تومان
1 سال
39,500 تومان
1 سال
39,500 تومان
1 سال
.info
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.net
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
41,000 تومان
1 سال
.org
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.in
14,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.co
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.biz
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.mobi
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.asia
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.name
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.agency
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
.camera
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.center
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
.gallery
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
.it
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.link
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
37,000 تومان
1 سال
.me
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.photography
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
.pro
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.site
15,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
100,000 تومان
1 سال
.space
15,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
31,000 تومان
1 سال
.support
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
67,500 تومان
1 سال
.tel
46,600 تومان
1 سال
46,600 تومان
1 سال
46,600 تومان
1 سال
.tv
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
94,000 تومان
1 سال
.work
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
26,000 تومان
1 سال
.ws
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.xyz
14,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains