ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.com
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.info
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.net
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.in
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.co
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.biz
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.mobi
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.asia
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.name
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.agency
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.camera
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.center
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.gallery
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.it
39,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.link
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.me
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.photography
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.pro
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.site
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.tel
76,600 تومان
1 سال
76,600 تومان
1 سال
76,600 تومان
1 سال
.tv
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
.work
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.ws
114,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.xyz
14,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains