ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

بررسی پسوندها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تمدید
.ir
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.com
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.info
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.net
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.org
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.in
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.co
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
110,000 تومان
1 سال
.biz
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.us
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.mobi
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
95,000 تومان
1 سال
.asia
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.name
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.agency
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
80,000 تومان
1 سال
.camera
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.center
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.gallery
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.it
39,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
36,000 تومان
1 سال
.link
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.me
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
58,000 تومان
1 سال
.photography
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
87,500 تومان
1 سال
.pro
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
50,000 تومان
1 سال
.site
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.tel
76,600 تومان
1 سال
76,600 تومان
1 سال
76,600 تومان
1 سال
.tv
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
119,000 تومان
1 سال
.work
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
49,000 تومان
1 سال
.ws
114,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.xyz
14,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains