ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
72,000 تومان
1 سال
.info
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
85,000 تومان
1 سال
.net
86,000 تومان
1 سال
86,000 تومان
1 سال
86,000 تومان
1 سال
.org
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
84,000 تومان
1 سال
.in
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.co
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.biz
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
90,000 تومان
1 سال
.us
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
69,000 تومان
1 سال
.mobi
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
159,000 تومان
1 سال
.asia
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.name
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.agency
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.camera
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.center
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.gallery
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.it
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
79,000 تومان
1 سال
.link
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
68,000 تومان
1 سال
.me
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.photography
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.pro
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
.site
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
195,000 تومان
1 سال
.tel
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
160,000 تومان
1 سال
.tv
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.work
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
57,000 تومان
1 سال
.ws
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
205,000 تومان
1 سال
.xyz
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains