ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
147,000 تومان
1 سال
.info
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.net
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.org
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
181,000 تومان
1 سال
.in
113,000 تومان
1 سال
113,000 تومان
1 سال
113,000 تومان
1 سال
.co
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
350,000 تومان
1 سال
.biz
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
.us
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
132,000 تومان
1 سال
.mobi
252,000 تومان
1 سال
252,000 تومان
1 سال
252,000 تومان
1 سال
.asia
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
182,000 تومان
1 سال
.name
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
146,000 تومان
1 سال
.agency
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.camera
613,000 تومان
1 سال
613,000 تومان
1 سال
613,000 تومان
1 سال
.center
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.gallery
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.it
102,000 تومان
1 سال
102,000 تومان
1 سال
87,000 تومان
1 سال
.link
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
144,000 تومان
1 سال
.me
165,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.photography
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.pro
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
198,000 تومان
1 سال
.site
379,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
379,000 تومان
1 سال
.tel
204,000 تومان
1 سال
204,000 تومان
1 سال
204,000 تومان
1 سال
.tv
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
466,000 تومان
1 سال
.work
108,000 تومان
1 سال
108,000 تومان
1 سال
108,000 تومان
1 سال
.ws
218,000 تومان
1 سال
439,000 تومان
1 سال
439,000 تومان
1 سال
.xyz
80,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.top
85,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains