تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه
در جدول زیر می‌تونید هزینه خرید دامنه یا تمدید اون رو مشاهده کنید
نوع دامنه خرید تمدید انتقال
ir 14,900 تومان 14,900 تومان 14,900 تومان
com 448,400 تومان 463,200 تومان 463,200 تومان
net 575,400 تومان 585,600 تومان 585,600 تومان
org 544,800 تومان 544,800 تومان 544,800 تومان
info 988,500 تومان 1,014,000 تومان 1,014,000 تومان
in 483,600 تومان 539,700 تومان 539,700 تومان
co 1,467,900 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
biz 810,000 تومان 835,500 تومان 835,500 تومان
us 657,000 تومان 687,600 تومان 687,600 تومان
it 993,600 تومان 1,019,100 تومان 1,019,100 تومان
me 1,116,000 تومان 1,141,500 تومان 1,141,500 تومان
asia 733,500 تومان 753,900 تومان 753,900 تومان
mobi 1,157,300 تومان 1,192,500 تومان 1,192,500 تومان
tel 810,000 تومان 835,500 تومان 835,500 تومان
shop 458,100 تومان 458,100 تومان 458,100 تومان
app 937,500 تومان 963,000 تومان 963,000 تومان
ac 2,467,500 تومان 2,482,800 تومان 2,482,800 تومان
academy 1,646,400 تومان 1,677,000 تومان 1,677,000 تومان
accountant 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
accountants 4,558,500 تومان 4,589,100 تومان 4,589,100 تومان
actor 2,054,900 تومان 2,090,600 تومان 2,090,600 تومان
agency 1,376,100 تومان 1,396,500 تومان 1,396,500 تومان
art 759,000 تومان 779,400 تومان 779,400 تومان
band 1,463,300 تومان 1,504,100 تومان 1,504,100 تومان
best 4,329,000 تومان 4,349,400 تومان 4,349,400 تومان
bid 1,376,600 تومان 1,478,600 تومان 1,478,600 تومان
bike 1,580,600 تومان 1,631,600 تومان 1,631,600 تومان
bio 3,263,600 تومان 3,304,400 تومان 3,304,400 تومان
black 2,651,600 تومان 2,702,600 تومان 2,702,600 تومان
blog 294,900 تومان 294,900 تومان 294,900 تومان
blue 881,400 تومان 917,100 تومان 917,100 تومان
boutique 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
cafe 1,861,100 تومان 1,901,900 تومان 1,901,900 تومان
camera 2,498,600 تومان 2,544,500 تومان 2,544,500 تومان
capital 2,365,500 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
car 109,649,600 تومان 109,649,600 تومان 109,649,600 تومان
care 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
careers 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
cars 114,749,600 تومان 114,749,600 تومان 114,749,600 تومان
cash 1,697,400 تومان 1,717,800 تومان 1,717,800 تومان
cat 1,779,000 تومان 1,799,400 تومان 1,799,400 تومان
catering 1,682,600 تومان 1,728,500 تومان 1,728,500 تومان
cc 784,500 تومان 794,700 تومان 794,700 تومان
center 1,371,000 تومان 1,391,400 تومان 1,391,400 تومان
ceo 4,354,500 تومان 4,380,000 تومان 4,380,000 تومان
chat 1,478,600 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
cheap 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
christmas 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
church 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
city 1,325,100 تومان 1,360,800 تومان 1,360,800 تومان
claims 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
cleaning 2,314,500 تومان 2,340,000 تومان 2,340,000 تومان
click 575,400 تومان 600,900 تومان 600,900 تومان
clinic 2,309,400 تومان 2,340,000 تومان 2,340,000 تومان
clothing 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
cloud 1,172,600 تومان 1,207,800 تومان 1,207,800 تومان
club 677,400 تومان 697,800 تومان 697,800 تومان
co.uk 662,100 تومان 626,400 تومان 626,400 تومان
coach 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
codes 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
coffee 1,850,400 تومان 1,881,000 تومان 1,881,000 تومان
college 3,023,400 تومان 3,054,000 تومان 3,054,000 تومان
com.co 726,400 تومان 736,600 تومان 736,600 تومان
community 1,391,400 تومان 1,422,000 تومان 1,422,000 تومان
company 1,085,400 تومان 1,121,100 تومان 1,121,100 تومان
computer 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
cooking 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
cool 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
coupons 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
credit 4,196,400 تومان 4,216,800 تومان 4,216,800 تومان
date 1,606,100 تومان 1,651,500 تومان 1,651,500 تومان
dating 2,314,500 تومان 2,340,000 تومان 2,340,000 تومان
deals 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
delivery 2,365,500 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
dental 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
dentist 1,799,400 تومان 1,819,800 تومان 1,819,800 تومان
design 2,360,400 تومان 2,380,800 تومان 2,380,800 تومان
dev 841,100 تومان 861,000 تومان 861,000 تومان
diamonds 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
digital 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
direct 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
directory 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
discount 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
doctor 4,660,500 تومان 4,686,000 تومان 4,686,000 تومان
dog 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
domains 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
download 1,682,600 تومان 1,712,700 تومان 1,712,700 تومان
earth 1,218,000 تومان 1,243,500 تومان 1,243,500 تومان
education 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
email 1,473,000 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
energy 4,252,500 تومان 4,283,100 تومان 4,283,100 تومان
engineer 1,595,400 تومان 1,615,800 تومان 1,615,800 تومان
engineering 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
equipment 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
estate 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
eu 682,500 تومان 713,100 تومان 713,100 تومان
events 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
exchange 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
expert 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
express 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
fail 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
family 1,320,000 تومان 1,544,400 تومان 1,544,400 تومان
fans 3,482,400 تومان 3,507,900 تومان 3,507,900 تومان
farm 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
fashion 1,544,400 تومان 1,564,800 تومان 1,564,800 تومان
fi 2,600,600 تومان 2,630,700 تومان 2,630,700 تومان
film 5,068,500 تومان 5,139,900 تومان 5,139,900 تومان
finance 2,615,400 تومان 2,646,000 تومان 2,646,000 تومان
financial 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
fish 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
fishing 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
fit 1,850,400 تومان 1,870,800 تومان 1,870,800 تومان
fitness 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
flights 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
florist 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
football 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
forsale 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
foundation 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
fun 1,371,000 تومان 1,396,500 تومان 1,396,500 تومان
fund 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
furniture 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
gallery 1,065,000 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
game 20,210,900 تومان 20,241,500 تومان 20,241,500 تومان
games 1,167,000 تومان 1,192,500 تومان 1,192,500 تومان
gift 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
gifts 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
global 3,181,500 تومان 3,201,900 تومان 3,201,900 تومان
gmbh 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
gold 4,660,500 تومان 4,691,100 تومان 4,691,100 تومان
golf 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
graphics 1,034,400 تومان 1,054,800 تومان 1,054,800 تومان
group 1,371,000 تومان 1,396,500 تومان 1,396,500 تومان
guide 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
health 3,181,500 تومان 3,201,900 تومان 3,201,900 تومان
healthcare 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
help 1,351,100 تومان 1,351,100 تومان 1,351,100 تومان
hiv 10,831,500 تومان 10,877,400 تومان 10,877,400 تومان
hockey 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
holdings 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
holiday 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
horse 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
host 4,617,700 تومان 4,640,600 تومان 4,640,600 تومان
house 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
how 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
industries 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
ink 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
institute 1,014,000 تومان 1,039,500 تومان 1,039,500 تومان
insure 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
international 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
investments 4,298,400 تومان 4,318,800 تومان 4,318,800 تومان
io 2,014,100 تومان 2,044,700 تومان 2,044,700 تومان
ist 1,249,100 تومان 1,274,600 تومان 1,274,600 تومان
kim 810,000 تومان 835,500 تومان 835,500 تومان
kitchen 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
kiwi 1,758,600 تومان 1,784,100 تومان 1,784,100 تومان
la 2,411,400 تومان 2,431,800 تومان 2,431,800 تومان
land 1,697,400 تومان 1,717,800 تومان 1,717,800 تومان
law 5,864,600 تومان 5,864,600 تومان 5,864,600 تومان
lawyer 2,625,600 تومان 2,651,100 تومان 2,651,100 تومان
lc 1,850,400 تومان 1,881,000 تومان 1,881,000 تومان
legal 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
life 1,391,900 تومان 1,402,100 تومان 1,402,100 تومان
lighting 1,085,400 تومان 1,136,400 تومان 1,136,400 تومان
limited 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
limo 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
link 789,600 تومان 810,000 تومان 810,000 تومان
live 1,218,000 تومان 1,243,500 تومان 1,243,500 تومان
lol 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
love 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
ltd 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
management 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
market 1,580,600 تومان 1,600,500 تومان 1,600,500 تومان
marketing 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
media 1,610,700 تومان 1,631,600 تومان 1,631,600 تومان
memorial 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
men 1,610,700 تومان 1,631,600 تومان 1,631,600 تومان
menu 1,758,600 تومان 1,784,100 تومان 1,784,100 تومان
mn 2,498,600 تومان 2,590,400 تومان 2,590,400 تومان
mom 1,758,600 تومان 1,784,100 تومان 1,784,100 تومان
money 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
movie 12,815,400 تومان 12,835,800 تومان 12,835,800 تومان
name 728,900 تومان 733,500 تومان 733,500 تومان
net.co 777,400 تومان 787,600 تومان 787,600 تومان
network 912,000 تومان 937,500 تومان 937,500 تومان
news 1,478,600 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
ngo 2,360,400 تومان 2,380,800 تومان 2,380,800 تومان
ninja 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
one 1,121,100 تومان 1,141,500 تومان 1,141,500 تومان
online 92,000 تومان 1,819,800 تومان 1,819,800 تومان
organic 3,339,600 تومان 3,365,100 تومان 3,365,100 تومان
photo 1,457,700 تومان 1,524,500 تومان 1,524,500 تومان
photography 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
photos 932,400 تومان 983,400 تومان 983,400 تومان
physio 3,997,500 تومان 4,017,900 تومان 4,017,900 تومان
pics 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
pink 830,400 تومان 861,000 تومان 861,000 تومان
pizza 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
plus 1,748,400 تومان 1,768,800 تومان 1,768,800 تومان
press 3,350,800 تومان 3,467,100 تومان 3,467,100 تومان
pro 305,100 تومان 305,100 تومان 305,100 تومان
pw 688,100 تومان 713,600 تومان 713,600 تومان
racing 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
re 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
rent 2,972,400 تومان 2,992,800 تومان 2,992,800 تومان
repair 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
report 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
republican 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
rest 1,850,400 تومان 1,881,000 تومان 1,881,000 تومان
restaurant 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
review 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
reviews 1,218,000 تومان 1,243,500 تومان 1,243,500 تومان
rocks 748,800 تومان 779,400 تومان 779,400 تومان
run 1,010,900 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
sale 1,351,100 تومان 1,371,000 تومان 1,371,000 تومان
salon 2,411,400 تومان 2,431,800 تومان 2,431,800 تومان
school 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
science 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
scot 2,686,800 تومان 2,717,400 تومان 2,717,400 تومان
se 1,544,900 تومان 1,575,500 تومان 1,575,500 تومان
security 114,749,600 تومان 114,749,600 تومان 114,749,600 تومان
services 1,718,300 تومان 1,753,500 تومان 1,753,500 تومان
sh 2,411,400 تومان 2,431,800 تومان 2,431,800 تومان
shoes 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
shopping 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
show 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
si 1,595,400 تومان 1,615,800 تومان 1,615,800 تومان
site 924,000 تومان 924,000 تومان 924,000 تومان
ski 2,003,400 تومان 2,023,800 تومان 2,023,800 تومان
soccer 1,014,000 تومان 1,034,400 تومان 1,034,400 تومان
social 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
solar 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
solutions 1,473,000 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
space 1,029,300 تومان 1,065,000 تومان 1,065,000 تومان
store 2,850,000 تومان 2,875,500 تومان 2,875,500 تومان
stream 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
studio 2,289,000 تومان 2,263,500 تومان 2,263,500 تومان
supply 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
support 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
surf 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
systems 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
tattoo 2,258,400 تومان 2,278,800 تومان 2,278,800 تومان
tax 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
taxi 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
team 1,728,000 تومان 1,753,500 تومان 1,753,500 تومان
tech 2,462,400 تومان 2,493,000 تومان 2,493,000 تومان
technology 1,442,400 تومان 1,493,400 تومان 1,493,400 تومان
tennis 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
theater 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
tips 963,000 تومان 988,500 تومان 988,500 تومان
tires 4,252,500 تومان 4,283,100 تومان 4,283,100 تومان
today 1,473,000 تومان 1,493,400 تومان 1,493,400 تومان
tools 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
top 488,700 تومان 504,000 تومان 504,000 تومان
tours 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
town 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
toys 2,320,100 تومان 2,422,100 تومان 2,422,100 تومان
trade 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
training 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
travel 6,323,600 تومان 6,400,100 تومان 6,400,100 تومان
tube 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
tv 1,661,700 تومان 1,682,100 تومان 1,682,100 تومان
vacations 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
vc 2,105,400 تومان 2,125,800 تومان 2,125,800 تومان
ventures 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
vet 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
video 1,202,700 تومان 1,223,100 تومان 1,223,100 تومان
villas 2,360,400 تومان 2,391,000 تومان 2,391,000 تومان
vip 983,400 تومان 1,014,000 تومان 1,014,000 تومان
vision 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
vote 3,431,400 تومان 3,451,800 تومان 3,451,800 تومان
watch 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
webcam 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
website 1,223,600 تومان 1,258,800 تومان 1,258,800 تومان
wiki 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
win 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
work 555,000 تومان 575,400 تومان 575,400 تومان
works 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
world 1,310,300 تومان 1,355,700 تومان 1,355,700 تومان
ws 1,294,500 تومان 1,320,000 تومان 1,320,000 تومان
xyz 139,300 تومان 139,300 تومان 139,300 تومان
yoga 1,493,400 تومان 1,513,800 تومان 1,513,800 تومان
zone 1,463,300 تومان 1,498,500 تومان 1,498,500 تومان
سوالات متداول
پاسخ سوال‌هایی که شاید دربارۀ فضای میزبان شتابان هاست داشته باشید
ثبت دامنه در شتابان هاست آنی است؟
بله ثبت دامنه در شتابان هاست بصورت آنی انجام می شود.
کنترل پنل تحت وب برای دامنه های ملی ارائه می شود؟
برای دامنه های بین المللی بله اما دامنه های ملی امکان مدیریت در سامانه nic.ir دارند و فقط امکان تغییر نیم سرورها از طریق پنل کاربری شتابان هاست را خواهید داشت.
آیا فقط امکان ثبت پسوند های موجود در جدول فوق را دارید؟
برای ثبت پسوند های دیگر از طریق تیکت در ارتباط باشید.
دامنه های بین المللی توسط چه شرکتی ثبت می شوند؟
تمامی دامنه های بین المللی در Openprovider به ثبت میرسند.