تعرفه ثبت، تمدید و انتقال دامنه
در جدول زیر می‌تونید هزینه خرید دامنه یا تمدید اون رو مشاهده کنید
نوع دامنه خرید تمدید انتقال
ir 14,900 تومان 14,900 تومان 14,900 تومان
com 305,000 تومان 310,000 تومان 310,000 تومان
net 387,000 تومان 400,000 تومان 400,000 تومان
org 387,000 تومان 400,000 تومان 400,000 تومان
info 532,000 تومان 670,000 تومان 670,000 تومان
in 390,000 تومان 428,000 تومان 428,000 تومان
co 959,000 تومان 976,000 تومان 976,000 تومان
biz 489,000 تومان 510,000 تومان 510,000 تومان
us 442,000 تومان 462,000 تومان 462,000 تومان
it 668,000 تومان 685,000 تومان 685,000 تومان
me 750,000 تومان 767,000 تومان 767,000 تومان
asia 540,000 تومان 581,000 تومان 581,000 تومان
mobi 778,000 تومان 801,000 تومان 801,000 تومان
tel 544,000 تومان 561,000 تومان 561,000 تومان
shop 1,062,000 تومان 1,082,000 تومان 1,082,000 تومان
app 630,000 تومان 647,000 تومان 647,000 تومان
ac 1,654,000 تومان 1,702,000 تومان 1,702,000 تومان
academy 935,000 تومان 955,000 تومان 955,000 تومان
accountant 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
accountants 2,856,000 تومان 2,877,000 تومان 2,877,000 تومان
actor 1,380,000 تومان 1,404,000 تومان 1,404,000 تومان
agency 925,000 تومان 938,000 تومان 938,000 تومان
art 853,000 تومان 866,000 تومان 866,000 تومان
band 983,000 تومان 1,024,000 تومان 1,024,000 تومان
best 2,908,000 تومان 2,921,000 تومان 2,921,000 تومان
bid 925,000 تومان 993,000 تومان 993,000 تومان
bike 1,062,000 تومان 1,096,000 تومان 1,096,000 تومان
bio 2,192,000 تومان 2,220,000 تومان 2,220,000 تومان
black 1,781,000 تومان 1,815,000 تومان 1,815,000 تومان
blog 942,000 تومان 959,000 تومان 959,000 تومان
blue 592,000 تومان 616,000 تومان 616,000 تومان
boutique 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
cafe 1,250,000 تومان 1,285,000 تومان 1,285,000 تومان
camera 1,678,000 تومان 1,709,000 تومان 1,709,000 تومان
capital 1,589,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
car 73,646,000 تومان 73,646,000 تومان 73,646,000 تومان
care 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
careers 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
cars 77,072,000 تومان 77,072,000 تومان 77,072,000 تومان
cash 1,140,000 تومان 1,154,000 تومان 1,154,000 تومان
cat 1,195,000 تومان 1,209,000 تومان 1,209,000 تومان
catering 1,130,000 تومان 1,161,000 تومان 1,161,000 تومان
cc 527,000 تومان 534,000 تومان 534,000 تومان
center 921,000 تومان 935,000 تومان 935,000 تومان
ceo 2,925,000 تومان 2,942,000 تومان 2,942,000 تومان
chat 993,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
cheap 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
christmas 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
church 983,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
city 890,000 تومان 925,000 تومان 925,000 تومان
claims 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
cleaning 1,555,000 تومان 1,572,000 تومان 1,572,000 تومان
click 387,000 تومان 404,000 تومان 404,000 تومان
clinic 1,551,000 تومان 1,572,000 تومان 1,572,000 تومان
clothing 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
cloud 788,000 تومان 812,000 تومان 812,000 تومان
club 455,000 تومان 469,000 تومان 469,000 تومان
co.uk 445,000 تومان 431,000 تومان 431,000 تومان
coach 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
codes 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
coffee 1,243,000 تومان 1,264,000 تومان 1,264,000 تومان
college 2,031,000 تومان 2,051,000 تومان 2,051,000 تومان
com.co 522,000 تومان 548,000 تومان 548,000 تومان
community 935,000 تومان 955,000 تومان 955,000 تومان
company 729,000 تومان 763,000 تومان 763,000 تومان
computer 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
cooking 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
cool 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
coupons 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
credit 2,819,000 تومان 2,832,000 تومان 2,832,000 تومان
date 1,079,000 تومان 1,116,000 تومان 1,116,000 تومان
dating 1,555,000 تومان 1,572,000 تومان 1,572,000 تومان
deals 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
delivery 1,589,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
dental 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
dentist 1,209,000 تومان 1,223,000 تومان 1,223,000 تومان
design 1,586,000 تومان 1,599,000 تومان 1,599,000 تومان
dev 565,000 تومان 579,000 تومان 579,000 تومان
diamonds 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
digital 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
direct 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
directory 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
discount 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
doctor 2,856,000 تومان 2,877,000 تومان 2,877,000 تومان
dog 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
domains 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
download 1,130,000 تومان 1,151,000 تومان 1,151,000 تومان
earth 818,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
education 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
email 990,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
energy 2,856,000 تومان 2,877,000 تومان 2,877,000 تومان
engineer 1,072,000 تومان 1,086,000 تومان 1,086,000 تومان
engineering 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
equipment 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
estate 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
eu 459,000 تومان 479,000 تومان 479,000 تومان
events 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
exchange 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
expert 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
express 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
fail 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
family 887,000 تومان 1,038,000 تومان 1,038,000 تومان
fans 2,339,000 تومان 2,356,000 تومان 2,356,000 تومان
farm 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
fashion 1,038,000 تومان 1,051,000 تومان 1,051,000 تومان
fi 1,747,000 تومان 1,767,000 تومان 1,767,000 تومان
film 3,405,000 تومان 3,452,000 تومان 3,452,000 تومان
finance 1,757,000 تومان 1,777,000 تومان 1,777,000 تومان
financial 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
fish 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
fishing 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
fit 1,243,000 تومان 1,257,000 تومان 1,257,000 تومان
fitness 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
flights 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
florist 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
football 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
forsale 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
foundation 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
fun 600,000 تومان 650,000 تومان 650,000 تومان
fund 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
furniture 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
gallery 716,000 تومان 705,000 تومان 705,000 تومان
game 13,575,000 تومان 13,595,000 تومان 13,595,000 تومان
games 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
gift 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
gifts 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
global 2,137,000 تومان 2,151,000 تومان 2,151,000 تومان
gmbh 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
gold 3,130,000 تومان 3,151,000 تومان 3,151,000 تومان
golf 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
graphics 695,000 تومان 719,000 تومان 719,000 تومان
group 921,000 تومان 938,000 تومان 938,000 تومان
guide 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
health 2,137,000 تومان 2,151,000 تومان 2,151,000 تومان
healthcare 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
help 908,000 تومان 908,000 تومان 908,000 تومان
hiv 7,275,000 تومان 7,306,000 تومان 7,306,000 تومان
hockey 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
holdings 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
holiday 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
horse 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
host 3,102,000 تومان 3,117,000 تومان 3,117,000 تومان
house 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
how 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
industries 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
ink 984,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
institute 681,000 تومان 698,000 تومان 698,000 تومان
insure 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
international 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
investments 2,887,000 تومان 2,901,000 تومان 2,901,000 تومان
io 1,850,000 تومان 1,880,000 تومان 1,880,000 تومان
ist 839,000 تومان 856,000 تومان 856,000 تومان
kim 544,000 تومان 561,000 تومان 561,000 تومان
kitchen 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
kiwi 1,181,000 تومان 1,712,000 تومان 1,712,000 تومان
la 1,620,000 تومان 1,634,000 تومان 1,634,000 تومان
land 1,140,000 تومان 1,154,000 تومان 1,154,000 تومان
law 3,939,000 تومان 3,939,000 تومان 3,939,000 تومان
lawyer 1,764,000 تومان 1,781,000 تومان 1,781,000 تومان
lc 1,243,000 تومان 1,264,000 تومان 1,264,000 تومان
legal 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
life 935,000 تومان 942,000 تومان 942,000 تومان
lighting 729,000 تومان 774,000 تومان 774,000 تومان
limited 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
limo 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
link 531,000 تومان 544,000 تومان 544,000 تومان
live 818,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
lol 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
love 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
ltd 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
management 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
market 1,062,000 تومان 1,075,000 تومان 1,075,000 تومان
marketing 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
media 1,082,000 تومان 1,113,000 تومان 1,113,000 تومان
memorial 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
men 1,082,000 تومان 1,113,000 تومان 1,113,000 تومان
menu 1,181,000 تومان 1,199,000 تومان 1,199,000 تومان
mn 1,678,000 تومان 1,747,000 تومان 1,747,000 تومان
mom 1,181,000 تومان 1,199,000 تومان 1,199,000 تومان
money 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
movie 8,608,000 تومان 8,621,000 تومان 8,621,000 تومان
name 490,000 تومان 493,000 تومان 493,000 تومان
net.co 522,000 تومان 544,000 تومان 544,000 تومان
network 613,000 تومان 630,000 تومان 630,000 تومان
news 993,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
ngo 1,586,000 تومان 1,599,000 تومان 1,599,000 تومان
ninja 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
one 342,000 تومان 356,000 تومان 356,000 تومان
online 1,145,000 تومان 1,154,000 تومان 1,154,000 تومان
organic 2,243,000 تومان 2,260,000 تومان 2,260,000 تومان
photo 979,000 تومان 1,024,000 تومان 1,024,000 تومان
photography 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
photos 626,000 تومان 671,000 تومان 671,000 تومان
physio 2,685,000 تومان 2,699,000 تومان 2,699,000 تومان
pics 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
pink 558,000 تومان 579,000 تومان 579,000 تومان
pizza 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
plus 1,175,000 تومان 1,188,000 تومان 1,188,000 تومان
press 2,251,000 تومان 2,329,000 تومان 2,329,000 تومان
pro 598,000 تومان 616,000 تومان 616,000 تومان
pw 462,000 تومان 480,000 تومان 480,000 تومان
racing 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
re 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
rent 1,997,000 تومان 2,010,000 تومان 2,010,000 تومان
repair 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
report 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
republican 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
rest 1,243,000 تومان 1,264,000 تومان 1,264,000 تومان
restaurant 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
review 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
reviews 818,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
rocks 503,000 تومان 524,000 تومان 524,000 تومان
run 679,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
sale 908,000 تومان 921,000 تومان 921,000 تومان
salon 1,620,000 تومان 1,634,000 تومان 1,634,000 تومان
school 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
science 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
scot 1,805,000 تومان 1,825,000 تومان 1,825,000 تومان
se 901,000 تومان 921,000 تومان 921,000 تومان
security 77,072,000 تومان 77,072,000 تومان 77,072,000 تومان
services 1,154,000 تومان 1,178,000 تومان 1,178,000 تومان
sh 1,620,000 تومان 1,634,000 تومان 1,634,000 تومان
shoes 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
shopping 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
show 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
si 1,072,000 تومان 1,086,000 تومان 1,086,000 تومان
site 924,000 تومان 924,000 تومان 924,000 تومان
ski 1,346,000 تومان 1,360,000 تومان 1,360,000 تومان
soccer 681,000 تومان 695,000 تومان 695,000 تومان
social 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
solar 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
solutions 990,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
space 692,000 تومان 716,000 تومان 716,000 تومان
store 1,845,000 تومان 1,863,000 تومان 1,863,000 تومان
stream 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
studio 818,000 تومان 835,000 تومان 835,000 تومان
supply 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
support 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
surf 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
systems 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
tattoo 1,517,000 تومان 1,531,000 تومان 1,531,000 تومان
tax 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
taxi 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
team 1,161,000 تومان 1,178,000 تومان 1,178,000 تومان
tech 1,654,000 تومان 1,675,000 تومان 1,675,000 تومان
technology 969,000 تومان 1,014,000 تومان 1,014,000 تومان
tennis 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
theater 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
tips 647,000 تومان 664,000 تومان 664,000 تومان
tires 2,856,000 تومان 2,877,000 تومان 2,877,000 تومان
today 990,000 تومان 1,003,000 تومان 1,003,000 تومان
tools 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
top 431,000 تومان 442,000 تومان 442,000 تومان
tours 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
town 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
toys 1,559,000 تومان 1,627,000 تومان 1,627,000 تومان
trade 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
training 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
travel 4,247,000 تومان 4,299,000 تومان 4,299,000 تومان
tube 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
tv 1,116,000 تومان 1,137,000 تومان 1,137,000 تومان
vacations 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
vc 1,414,000 تومان 1,428,000 تومان 1,428,000 تومان
ventures 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
vet 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
video 808,000 تومان 822,000 تومان 822,000 تومان
villas 1,586,000 تومان 1,606,000 تومان 1,606,000 تومان
vip 661,000 تومان 681,000 تومان 681,000 تومان
vision 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
vote 2,305,000 تومان 2,319,000 تومان 2,319,000 تومان
watch 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
webcam 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
website 822,000 تومان 846,000 تومان 846,000 تومان
wiki 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
win 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
work 373,000 تومان 387,000 تومان 387,000 تومان
works 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
world 880,000 تومان 911,000 تومان 911,000 تومان
ws 870,000 تومان 887,000 تومان 887,000 تومان
xyz 445,000 تومان 455,000 تومان 455,000 تومان
yoga 1,003,000 تومان 1,017,000 تومان 1,017,000 تومان
zone 983,000 تومان 1,007,000 تومان 1,007,000 تومان
سوالات متداول
پاسخ سوال‌هایی که شاید دربارۀ فضای میزبان شتابان هاست داشته باشید
ثبت دامنه در شتابان هاست آنی است؟
بله ثبت دامنه در شتابان هاست بصورت آنی انجام می شود.
کنترل پنل تحت وب برای دامنه های ملی ارائه می شود؟
برای دامنه های بین المللی بله اما دامنه های ملی امکان مدیریت در سامانه nic.ir دارند و فقط امکان تغییر نیم سرورها از طریق پنل کاربری شتابان هاست را خواهید داشت.
آیا فقط امکان ثبت پسوند های موجود در جدول فوق را دارید؟
برای ثبت پسوند های دیگر از طریق تیکت در ارتباط باشید.
دامنه های بین المللی توسط چه شرکتی ثبت می شوند؟
تمامی دامنه های بین المللی در Openprovider به ثبت میرسند.